Om mig

Monireh Farsi Johansson


Samtal & Samspel  AB Psykoterapimottagning
Leg. psykoterapeut Monireh Farsi

Jag är utbildad till socionom och är legitimerad psykoterapeut.


Mitt arbetssätt i individualterapi grundar sig på Kognitiv Psykoterapi medan jag med par och familjer använder mig av Systemisk Familjeterapi. Under terapins gång kan jag också använda Tankefältterapi (TFT) som hjälpmedel.


Jag har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete med ångest, oro, depression, tvångstankar, sexuella övergrepp och trauma. Jag har arbetat på primärnivå, vuxenpsykiatri men främst på specialistpsykiatri mot trauma och Posttraumatiskt Stressyndrom (PTSD).


Jag har dessutom bedrivit forskning under ett antal år inom Landstinget i Östergötland på Internationella medicinska programmet (IMP). Undersökningen handlade om en grupp av patienters upplevelser av bemötandet inom vården. Forskningen resulterade i en artikel i Scandinavian Journal of public Health.

Scandinavian Journal of public Health.


Jag samarbetar med psykoterapeut Louise Nordström.

Copyright 2012 © All Rights Reserved