Terapiformer

Monireh Farsi Johansson


Samtal & Samspel  AB Psykoterapimottagning
Nedan följer en lista på de behandlingsmodeller jag erbjuder.

Beroende på problematiken använder jag mig av olika terapimodeller.

Jag har utbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och systemisk familjeterapi.

Jag använder mig också av tankefältterapi (TFT) som hjälpmedel.Individualterapi

Alla människor hamnar för eller senare i en situation där tidigare livserfarenheter inte räcker till för att hantera en kris. Med adekvat hjälp kan man ändra sin livskris till något positivt och konstruktivt. Det kan till exempel handla om att du har förlorat en närstående eller behöver hjälp att hantera sjukdom i familjen eller något som just du upplever som otillfredsställande i din tillvaro.

Vill du förbättra ditt självförtroende och din självkänsla? Känner du dig allmänt missnöjd med hur livet har blivit just för dig och är i behov av hjälp att frigöra dina resurser?


Parsamtal/familjerådgivning

Står du och din partner inför att flytta ihop? Vill ni från början investera i er relation genom att lära er att kommunicera på ett sätt som passar just er?

Har du och din partner levt en längre tid tillsammans och hittar inte tillbaka till ”viet”?

Har ni barn och känner att ni har tappat varandra på vägen till föräldraskapet?

Står ni inför en skilsmässa och vill göra den så skonsam som möjligt för både er själva och barnen?


Familjeterapi

Problem i familjen beror ofta på bristfällig eller otydlig kommunikation. För att få hjälp till en bättre kommunikation, kan det vara nödvändigt med hjälp utifrån. En utomstående behövs för att undersöka vilket interaktionsmönster man har i familjen för att sedan kunna förändra och förbättra familjemedlemmarnas förhållningssätt till varandra.

När en familjemedlem av någon anledning är i behov av extra hjälp av andra i familjen ändras familjedynamiken. Detta innebär att andra familjemedlemmar måste mobilisera om för att hitta harmoni i familjen igen. Ibland kan det vara extra svårt att anpassa sig t.ex. vid sjukdom, förlust av en familjemedlem, förekomsten av missbruk eller misshandel, otrohet, skilsmässa eller separation.


Traumabearbetning

En traumatisk händelse kännetecknas av att individen försätts i en situation som är överväldigande och upplevs omöjlig att påverka samt utgör en stor psykisk påfrestning för individen. En traumatisk händelse kan vara en enstaka dramatisk händelse såsom vid stora olyckor och katastrofer, men också en del av ett återupprepat mönster av traumatiska situationer, så som misshandel i hemmet eller sexuella övergrepp.

En traumatiserad person upplever ofta en känsla av att ha tappat kontrollen över sitt liv. Traumabearbetning handlar delvis om att återta kontrollen över sin egen känsloupplevelse och minska traumats påverkan på känslolivet. Traumabearbetning handlar också om att genom bearbetningen förbättra livskvaliteten trots traumat.


Posttraumatiskt Stresssyndrom (PTSD)

Ett obearbetat trauma kan med tiden utvecklas till PTSD. Detta kännetecknas främst av att man är överdrivet vaksam och spänd, omedvetet undviker alla situationer och känslor som kan påminna om traumat och att man återupplever traumasituationen antingen i vaket tillstånd eller i mardrömmar.


Klinisk Hypnos

Som ett komplement till det psykoterapeutiska samtalet använder jag gärna klinisk hypnos. Klinisk hypnos kan beskrivas som att man befinner sig i ett transtillstånd, vilket innebär att man med hjälp av sin psykoterapeut tillåter sig att uppnå en fokuserad avslappning. På så sätt öppnar man upp sig och blir mer mottaglig för läkande påverkan. Terapeuten får då arbeta mer med den omedvetna och språklösa men mindre självkritiska delen av Självet. Klinisk hypnos underlättar sökandet efter problemets kärna och möjliga lösningar.

Traditionell psykoterapi innebär att man analyserar sina problem intellektuellt och därifrån närmar sig sitt känsloliv. Klinisk hypnos däremot innebär att man startar känslomässiga processer som man sedan analyserar intellektuellt tillsammans med terapeuten.

Du kan läsa mer om klinisk hypnos hos Svenska föreningen för klinisk hypnos.


Ego-State terapi

Ego-state terapi är en hypnosbaserad behandlingsform som jag gärna tillämpar. Teorin bakom ego-state terapi är att allas personlighet består av ett antal jag-tillstånd (ego-state) där varje jag-tillstånd betecknar en viss aspekt av personligheten. Om man har något jag-tillstånd som är undertryckt och inte får komma till tals, kan det ge upphov till inre konflikter och disharmoni. För att skydda sig från dessa konflikter, kan undermedvetna processer göra att andra jag-tillstånd tar över och förstärker problematiken.

Ego-state terapi kan användas mot många olika symptom som till exempel ångest, utmattningssymptom, tvångsbeteenden, fobier och krisreaktioner.

Du kan läsa mer om Ego-State hos  Ego State Therapy International (ESTI). http://www.egostateinternational.com/ego-state-therapy.php


Utbildningsterapi

Vill du gå egen terapi för din steg-1 eller steg-2 utbildning är du också välkommen att höra av dig till mig.

Jag kan genom egenterapi hjälpa dig med att få bättre självkännedom och förmåga att kunna växla mellan egna och andras perspektiv på problem och lösningar, vilket är en förutsättning för din kommande yrkesutövning.Copyright 2012 © All Rights Reserved